Mikä?teatteriyhdistyksen vuosikokous 10.6.2020 klo 18

25.5.2020

Hyvät Mikä?n ystävät


Kesäkuussa voidaan taas kokoontua vähän isommallakin porukalla, ja niinpä huhtikuulta peruuntunut Mikä? teatteriyhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 10.6. klo 18:00 teatterilla, Prikaatintie 1.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, ja äänivaltaisia ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet.

Jäsenmaksu on 10 euroa, joka maksetaan tilille FI25 1579 3000 1135 66. Merkitse viestikenttään nimesi ja maksun aihe, esim. Suzy Hukka, jäsen 2020.
Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä)

- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Terveisin sihteeri U.