Mikä? Teatteriyhdistys ry:n vuosikokous to 28.4.2022klo 18 Kulttuuritila Kuva-Portissa

26.4.2022

Vuosikokous pidetään torstaina 28.4. klo 18:00 Kulttuuritila Kuva-Portissa,
osoitteessa Kouvolankatu 10. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, ja
äänivaltaisia ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet.

Jäsenmaksu on 15 euroa, joka maksetaan tilille FI31 4108 0011 6478 75. Merkitse
viestikenttään nimesi ja maksun aihe, esim. Aimo Nivaska, jäsen 2022.

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
o kokouksen avaus
o valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
o todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
o hyväksytään kokouksen työjärjestys
o esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
o päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
o vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
o valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8 muuta varsinaista
jäsentä sekä 0-8 varajäsentä)
o valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka
yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
o käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Tervetuloa!