Mikä? teatteriyhdistys ry:n vuosikokous 20.4.2023 klo 18

16.4.2023

Mikä? teatteriyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 20.4.2023 klo 18:00 Kulttuuritila Kuva-Portissa (Kouvolankatu 10). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, ja äänivaltaisia ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet.

Vuosikokous on oiva tilaisuus tulla keskustelemaan Mikä? Teatterin toiminnasta ja ohjelmistosta. Lisäksi kokouksessa voi vaikuttaa siihen, ketkä Mikä?n asioista seuraavana vuonna päättävät eli nyt on se hetki, kun voi tulla ehdolle ja valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenmaksu on 15 euroa, joka maksetaan tilille FI31 4108 0011 6478 75. Merkitse viestikenttään nimesi ja maksun aihe, esim. Suzy Hukka, jäsen 2023.

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä)
- Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!