Mikä? Teatteriyhdistys ry:n vuosikokous to 27.5.2021

17.5.2021

Ajat ovat olleet ankeat, mutta hiljalleen alkaa näkyä valoa tunnelin päässä kulttuurinkin saralla. Uskallamme siis piirtää kalenteriin Mikä? teatteriyhdistyksen vuosikokouksen, joka pidetään torstaina 27.5. klo 18:00 uusissa tiloissamme Kuva-Portissa, Kouvolankatu 10. Jos osallistujia on runsaasti, kokous voidaan pitää teatterisalissa, jossa on helppo pitää turvavälit. Maskin käyttöä suosittelemme vahvasti.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, ja äänivaltaisia ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet.

Jäsenmaksu on 10 euroa, joka maksetaan tilille FI31 4108 0011 6478 75. Merkitse viestikenttään nimesi ja maksun aihe, esim. Aimo Nivaska, jäsen 2021.

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • kokouksen avaus
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä)
  • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Tervetuloa!

Terveisin sihteeri U.